Team Amazing On The Run

Buiten dekken vette vlokken sneeuw in een gestaag tempo de koude ondergrond geheel af. Een witte wattenlaag bouwt zich volgens het KNMI op met, naar het schijnt, een snelheid van netto 3 centimeter per uur. Netto; sneeuwvlokken vliegen, als ze nog niet aan elkaar geplakt zijn, immers ook tegen de zwaartekracht weer terug omhoog.
Binnen is het warm. Warm van de centrale verwarming, maar ook warm van de opwinding. Er wordt druk gebeld; op de computer worden strakke lijstjes met hoeveelheden bijgesteld en bestellingen die net worden binnengebracht weer van het ‘things-to-do”-lijstje doorgestreept. Het lokale Team Amazing zenuwcentrum is kanarie-geel gevuld. Een koude stroom vergezelt een zojuist gearriveerde Amazing-collega naar binnen. Luide toejuichingen heten deze gele sportieveling van harte welkom. Uiteraard geldt ook hier: hoe meer mensen, hoe meer handen, hoe meer vreugd. Dit weekend staat de ‘koek-en-zopie’-actie op de Leersumse plassen op het actieprogramma van Team Amazing. Op de oproep van Staatsbosbeheer hadden zich drie commerciële instellingen en Team Amazing gemeld. Dat de opbrengst van de verkoop van warme chocolademelk, glühwein en gevulde koeken naar het goede doel gaat, was voor Staatsbosbeheer de reden om de standplaats te gunnen aan Team Amazing. Een megaklus voor de boeg. Alle leden van Team Amazing gaan er voor! Het goede doel voor ogen.

Zo is het de afgelopen weken al vaker gebeurd. Kleine initiatieven, maar ook grootste plannen voor indrukwekkende gebeurtenissen werden gesmeed. Met als doel het geld ophalen voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker. Dit alles onder het motto: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. De acties spreiden zich uit van het inmaken en verkopen van potjes jam, via het verkopen van oliebollen, het aan de man brengen van dozen heerlijke wijn, tot het meezingen en dansen op de Amazing Meezingavond. De eerstvolgende Amazing Meezingavond met Ray Klaassen is overigens op vrijdag 2 maart in Restaurant Buitenlust in Amerongen. Kaarten à raison van 15 euro zijn te bestellen bij Restaurant Buitenlust of bij Theo Deur Financiële Diensten (Rijksstraatweg 159A te Leersum). Komende maanden staan ook sportieve evenementen op het programma zoals een dag sporten met spinning en hardlopen en een twaalfuurs estafetteloop bij Beukenrode. Juist ook niet-Team Amazing lopers zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Om voor de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam goed voorbereid te zijn, is het team op een professionele wijze in training. De lopers bouwen in lange, langzame duurlopen hun basis conditie op; in interval trainingen leren ze de snelheid hoog te houden. De fietsers, de chauffeurs, de wegkapiteins, de masseurs en de cateraars sluiten zich in een gezamenlijke training minimaal éénmaal per maand aan bij de hardlopers om toch ook verzekerd te zijn van een basisconditie die in zo’n slopend Pinksterweekend toch zeker ook voor hen vereist is.
Van deze gezamenlijk trainingen getuigt onderstaande mooie foto uit de Amerongse bossen.

Zeer kort geleden is de samenstelling van het team definitief geworden. Ten opzichte van vorig jaar is daarmee reeds in een vroeg stadium een volledige teambezetting bewerkstelligd waardoor constructief aan de teamspirit, maar juist ook aan het inzamelen van giften voor het belangrijke doel gewerkt kan worden. Hetgeen dan ook in vol enthousiasme geschiedt.

Team Amazing is met recht: On the Run.